- Будешь на кухне, захвати печеньки.
- Печеньки захвачены, мой генерал :з